Praca zdalna w KZG

Fot. materiały własne

Od 24 stycznia br. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które dotyczy obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Rządowe rozporządzenie nakłada na urzędy obowiązek pracy zdalnej w związku ze wzrostem ilości zakażeń.

Zgodnie z treścią rozporządzenia:
„do dnia 28 lutego 2022 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz uczelni.”

Do nowych wytycznych dostosował się już Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” . Podjęto działania, które mają zminimalizować kontakt między pracownikami Związku do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej płynności działań. Wszystkie Działy będą stosowały hybrydowy system pracy.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają różne bezpieczne formy załatwiania spraw, jak chociażby kontakt telefoniczny, elektroniczna skrzynka e-mailowa, system ePUAP czy tradycyjna poczta. Zgodnie ze wskazaniami w rozporządzeniu, nadal możliwe będzie osobiste załatwienie spraw.
W takich przypadkach praca będzie odbywać się w reżimie sanitarnym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

25 stycznia 2022