Razem chronimy środowisko – słuchowiska radiowe pt. „Ochrona powietrza” oraz „Retencja wód”

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian klimatu Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” razem z Radiem Plus (oddział Gdańsk) zaprasza do wysłuchania słuchowisk pt. Ochrona powietrza oraz Retencja wód. Audycje zostały dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i są emitowane na antenie radiowej w terminie 12-18 listopada 2019 r.

W świetle obserwowanych skutków zmian klimatu do najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy zaliczają się m.in. zapobieganie niedoborom wody lub skutkom nawalnych deszczy oraz dbałość o jakość powietrza, którym oddychamy. Wszystkie nasze codzienne działania i wybory mniej lub bardziej wpływają na stan środowiska. Możemy świadomie zmniejszać emisję zanieczyszczeń do powietrza czy zwiększać naturalną retencję wód np. poprzez tworzenie ogrodów deszczowych. Więcej na ten temat w rozmowach Pana Tadeusza i sąsiada.

 

 

14 listopada 2019