Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin – członków Związku

W dniu 11 października br. w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego (Dz. Urz. 2018 poz. 3884) opublikowano Uchwałę Nr 14/2018 Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 24 września 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dokument dostępny jest na stronie Komunalnego Związku Gmin w zakładce Gospodarka wodno-ściekowa lub TUTAJ.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

16 października 2018