Relacja z trzeciego spotkania w ramach III edycji Programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”

18 października br. odbyło się trzecie spotkanie w ramach III edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Spotkanie poprowadziła Pani Profesor Helena Janik z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Tematem wykładu były „Materiały polimerowe XXI wieku. Polimery w ochronie środowiska”. W trakcie seminarium Pani Profesor pokazała w nowym świetle zastosowanie polimerów w życiu codziennym, a w szczególności polimerów biodegradowalnych. Omówiono także wykorzystywanie tworzyw sztucznych w zakresie ochrony wód, powietrza i gleby. Szeroki zasób wiedzy, którą Pani Profesor z entuzjazmem przekazała naszym koordynatorom, inspirował do dalszej dyskusji. Dziękujemy.

23 października 2018