Relacja ze spotkania „Zmień zachowania na dobre”

11 października br. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy ze Spółką PEWIK GDYNIA przeprowadził spotkanie seminaryjno – wyjazdowe pn. „Zmień zachowania na dobre”. W spotkaniu uczestniczyło 35 emerytowanych pracowników oświaty, członków Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z Gdyni. Część seminaryjna rozpoczęła się prelekcją Przewodniczącego Zarządu Związku p. Tadeusza Wiśniewskiego pn. „Rola samorządu jako właściciela spółek komunalnych w zarządzaniu gospodarką wodno-ściekową na terenie gmin Związku.” Zainteresowanie naszych słuchaczy sprawiło, iż część seminaryjna zakończyła się żywiołową dyskusją.

W części wyjazdowej seniorzy zwiedzali obiekty Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na terenie  gm. Kosakowo. Wstęp teoretyczny zapewniła p. Ewa Dobiegała, zastępca kierownika oczyszczalni. Następnie wraz z pracownikiem technicznym słuchacze udali się na zwiedzanie wszystkich instalacji obiektu, gdzie mogli w praktyce zapoznać się z technologią oczyszczania ścieków.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

23 października 2018