RÓŻA EKOLOGII 2021 – LAUREACI

Najważniejsza nagroda RÓŻA EKOLOGII 2021 w zakresie edukacji ekologicznej została przyznana!

Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – działający jako Kapituła Nagrody – przyznaje nagrodę za realizację działań ekologicznych we współpracy ze Związkiem w minionych pięciu latach następującym  placówkom oświatowym:

RÓŻA EKOLOGII 2021
Kategoria: Przedszkola

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Przedszkole”
ul. Sobieskiego 340, Wejherowo
Dyrektor: Renata Kowalik

Kapituła Nagrody jest pod wrażeniem efektów ekologicznych osiągniętych w ciągu ostatnich lat pod przewodnictwem Dyrektor Przedszkola, Pani Renaty Kowalik. Wszystkie działania ekologiczne w placówce są przemyślane i zaplanowane. Zaczynając  od szkoleniowych rad pedagogicznych, zajęć z dziećmi, warsztatów z rodzicami, na spotkaniach z  seniorami kończąc. A każde ze spotkań jest doskonałą okazją do przekazywania treści i zachowań prośrodowiskowych w myśl zasady „uczyć bawiąc”.  Całe grono pedagogiczne corocznie realizuje liczne działania proekologiczne. Obok zbiórki nakrętek, baterii czy elektroodpadów, w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” prowadzone są potkania ze specjalistami, warsztaty i happeningi, a nawet zajęcia laboratoryjne, które pozwalają przedszkolakom zgłębiać praktycznie temat ochrony środowiska.

RÓŻA EKOLOGII 2021
Kategoria: Szkoły

Powiatowy Zespół Szkół
ul.
Łąkowa 36/38, Reda
Dyrektor: Dorota Nowicka – Klimowicz

Tworząc Powiatowy Zespół Szkół w Redzie stworzono zespół do zadań specjalnych w zakresie edukacji ekologicznej. Szkoła pod przewodnictwem Dyrektor Pani Doroty Nowickiej – Klimowicz zaskakuje pomysłowością, energią i zapałem do pracy. Słowa uznania kierujemy do całego grona pedagogicznego, za to, że widzi w uczniach potencjał, wydobywa talenty i angażuje do działań, które przekładają się na sukcesy w dziedzinie ochrony środowiska naszego regionu. Współpraca z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w zakresie edukacji ekologicznej w ostatnich 5 latach układała się wzorowo. Placówka uczestniczyła we wszystkich edycjach projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii”, w którym realizowano szereg własnych autorskich zadań zgodnie z hasłem przewodnim projektu, obejmując tematy z zakresu ochrona wód, powietrza i powierzchni ziemi. Szkoła aktywnie uczestniczy w konkursach zbiórki nakrętek, elektroodpadów i baterii, osiągając doskonałe wyniki w swojej kategorii. Nauczyciele oraz uczniowie realizują także własne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

GRATULUJEMY LAUREATOM  ORAZ ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

W załączeniu treść uchwały w sprawie przyznania Nagrody.

Celem przyznawania nagrody jest wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w obszarze ekologii i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz za podejmowane inicjatywy we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na przestrzeni lat.

Nagroda przyznawana jest od 2015 roku. Co roku jedno przedszkole oraz jedna szkoła jest nagradzane/-a specjalnym wyróżnieniem za całokształt działań w zakresie edukacji ekologicznej i polityki zrównoważonego rozwoju wpisanej w codzienne działania placówki oświatowej.

Organizatorem konkursu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni 81-651, ul. Konwaliowa 1. Więcej informacji w zakładce EDUKACJA/RÓŻA EKOLOGII.

Razem chronimy środowisko ?

9 czerwca 2021