Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

Dzieci, młodzież i grono pedagogiczne z placówek oświatowych, które przystąpiły do konkursu motywowali rodziców, dziadków, sąsiadów, całą lokalną społeczność, aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny trafiał zawsze w odpowiednie miejsce.  W ten sposób Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ze wsparciem Spółki EKO DOLINA przeprowadzał w 26 placówkach oświatowych akcję zbiórki elektroodpadów odbierając ich łącznie 19,5 tony.

Szkoły i przedszkola, które zebrały najwięcej elektroodpadów (w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecko), otrzymają nagrody w postaci sprzętu audiowizualnego lub sprzętu sportowego. Przyznano także tytuły „Szkoła/Przedszkole ekspert EE” łącznie z honorową statuetką. Szczegółowe wyniki odnajdą Państwo tutaj. Nagrody zostaną przekazane do placówek oświatowych przed zakończeniem roku szkolnego.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział.

Razem chronimy środowisko ?

25 maja 2021