Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”

Dzieci, młodzież oraz grono pedagogiczne z placówek oświatowych, które przystąpiły do konkursu

„Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko”,

uświadamiali rodziców, dziadków, sąsiadów i całą lokalną społeczność,

aby zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako odpad niebezpieczny trafiał zawsze w odpowiednie miejsce.

W ten sposób Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ze wsparciem Spółki Eko Dolina

przeprowadzał w 37 placówkach oświatowych akcję zbiórki elektroodpadów odbierając łącznie prawie 24 tony tych odpadów!!

Szkoły i przedszkola, które zebrały najwięcej elektroodpadów w przeliczeniu na jednego ucznia/dziecko, otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Sp. EKO DOLINA.

Przyznano także tytuły „Szkoła/Przedszkole ekspert EE” łącznie z honorową statuetką.

Plakat Ekspert EE., czyli w trosce o środowisko.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za udział!

O szczegółach związanych z wręczeniem nagród będziemy informować w terminie późniejszym.

 

Szczegółowe wyniki konkursu

Razem chronimy środowisko!

5 maja 2022