Segregacja frakcji BIO – kuchenne

Odpady biodegradowalne to grupa odpadów, która ulega naturalnemu procesowi rozkładu biologicznego. Aby proces ten miał sens, segregacja odpadów powinna być prowadzona prawidłowo. Mówiąc prościej, do pojemnika powinny trafiać wyłącznie odpady organiczne, ulegające naturalnemu rozkładowi.

Biodegradacja zachodzi przy udziale mikroorganizmów, które żywiąc się resztkami, rozkładają je na prostsze składniki chemiczne. Dzięki odpowiednim czynnikom naturalnym takimi jak: woda, światło czy tlen,
rozkładowi  może ulec nawet 95% substancji organicznej.

Przy odpowiedniej segregacji odpadów jesteśmy w stanie wykorzystać kompost jako naturalny nawóz, redukując konieczność sztucznego użyźniania gleb.

Na biodegradowalne odpady kuchenne przeznaczony został brązowy pojemnik z napisem „Odpady kuchenne (BIO)”. 

Co możemy  wyrzucać do pojemnika na odpady kuchenne (bioodpady)?

 

Wrzucamy:

  • odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych – resztki żywności pochodzenia roślinnego np. warzywne i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, części roślin domowych wraz z bryłą korzeniową i ziemią.

Możemy również:

  • nabiał i jego przetwory np.: pizza, makaron, pierogi, pieczywo, słodycze,
  • zużyte papierowe ręczniki kuchenne (z resztkami spożywczymi, mokre), które wcześniej wrzucano do odpadów zmieszanych (resztkowych). Odpady te stanowią doskonały składnik kompostu.
Odpady kuchenne www.pixabay.com.pl

Więcej informacji jak segregować znajdziesz w zakładce

Jak postępować z odpadami BIO?

  1. Do brązowego pojemnika należy wrzucać tylko i wyłącznie odpady ulegające biodegradacji.
  2. Najlepszym sposobem segregacji frakcji BIO jest wyrzucanie odpadów kuchennych „luzem”  do pojemnika.
  3. Resztki kuchenne można również pakować do papierowych torebek. Odpowiednia będzie klasyczna, papierowa torebka po pieczywie, albo nawet własnoręcznie wykonany worek z gazety.
  4. Aby odpady nadawały się do poprawnego przetworzenia możemy je wyrzucać w workach kompostowalnych. Są one oznaczone symbolami :

 

UWAGA!

Zabrudzone woreczki foliowe należy wyrzucać oddzielnie do pojemnika na tworzywa sztuczne. Mamy wtedy pewność, że wytworzony kompost będzie świetnej jakości.

 

Jeśli mamy przydomowy ogródek możemy indywidualnie kompostować odpady zielone i kuchenne.

Z odpadów zielonych i kuchennych można uzyskać nawóz bardzo dobrej jakości.

Razem chronimy środowisko! 🙂

2 lutego 2022