SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KUCHENNYCH

Już niedługo zostanie rozszerzony system segregowania odpadów. Do zbieranych selektywnie takich grup jak: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady zielone (tj. liście, trawa, gałęzie) dołączą odpady kuchenne. Będą one trafiać do brązowych pojemników. W Gminie Kosakowo system ten funkcjonuje już od początku 2019 roku, w pozostałych gminach należących do Komunalnego Związku Gmin rozszerzenie systemu nastąpi na przełomie 2019/2020 roku. Co istotne, segregacja odpadów w nowym kształcie będzie obowiązkowa dla każdego mieszkańca.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przez cały listopad br. prowadzi akcję informacyjną na antenie Radia Kaszëbë poprzez emisję spotów zachęcających do segregacji bioodpadów. Spot jest do wysłuchania także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z ulotką dot. bioodpadów oraz informacją przypominającą zasady segregacji pozostałych frakcji odpadów.

Dla młodszych odbiorów plansza edukacyjna z naszego nowego wydawnictwa pt. „Wielka podróż Sebka i Zuzi”. Całe wydawnictwo dostępne w biurze Związku lub w wersji elektronicznej w zakładce „Materiały edukacyjne”.

 

6 listopada 2019