Spotkania seminaryjno – wyjazdowe dla seniorów

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z Spółką PEWIK GDYNIA zorganizował dwa spotkania pn. „Zmień zachowania na dobre” skierowane do seniorów.

Każde spotkanie prowadzone było w dwóch częściach:

  • wykład w siedzibie Związku nt. gospodarki wodnej na terenie gmin KZG,
  • wizyta terenowa na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) „Reda” należącej do Spółki PEWIK GDYNIA.

Podczas wykładu w siedzibie Związku każdorazowo wyświetlano film pt.: „Uwaga! Zmiana klimatu. Część. 1 Retencja wody”. Został on przyjęty z dużym uznaniem.

 

Klub Seniora Fundacji „Adaptacja” z Gdyni – 17.11.2021 r.

Spotkanie rozpoczęło się prelekcją Przewodniczącego Zarządu Pana Tadeusza Wiśniewskiego pt. „Skąd się bierze woda w kranie? Rola samorządu, jako właściciela spółek komunalnych w zarządzaniu gospodarką komunalną na terenie gmin Związku”. Po obejrzeniu filmu pt. „Retencja wody” seniorzy udali się na SUW „Reda”, gdzie mieli możliwość zapoznania się z procesami, które wpływają na produkcję wysokiej jakości wody pitnej. Proces uzdatniania wody na obiektach Sp. PEWIK GDYNIA polega głównie na wytrącaniu związków żelaza i manganu. Goście mieli także okazję posmakować wodę bezpośrednio z jednej ze studni głębinowych, których na terenie SUW Reda znajduje się 16.

Fot. Klub Seniora Fundacji „Adaptacja” 

 

Klub Seniora Kosakowo – 01.12.2021 r.

Fot. Klub Seniora Kosakowo

W drugim spotkaniu udział brali słuchacze  Klubu Seniora z Gminy Kosakowo. Zainteresowanie słuchaczy wykładem Przewodniczącego Zarządu nt. gospodarki komunalnej w regionie sprawiło, że spotkanie seminaryjne zakończyło się żywiołową dyskusją. Podczas wizyty na SUW „Reda” seniorzy zapoznali się z procesem przygotowania wody dla mieszkańców. Następnie udali się na zwiedzanie obiektu, gdzie mieli okazję posmakować wodę bezpośrednio przed i po jej uzdatnianiu.

 

Więcej informacji nt. ujmowania wody oraz procesu jej uzdatniania znajdą Państwo na stronie internetowej Spółki PEWIK GDYNIA

Razem chronimy środowisko! 😊

 

13 grudnia 2021