Spotkania seminaryjno – wyjazdowe ze Słuchaczami Uniwersytetu III Wieku „Zmień zachowania na dobre”

W roku 2017 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy ze Spółkami OPEC Gdynia i PEWIK Gdynia przeprowadził cykl spotkań studyjnych pt. „Zmień zachowania na dobre”, skierowanych do Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Każde spotkanie prowadzone było w dwóch częściach: prezentacji Związku i jego roli w gospodarce komunalnej, a także warsztatów terenowych na obiektach należących do Spółek OPEC i PEWIK Gdynia.

Spotkanie te odbyły się zgodnie z poniższym harmonogramem.

Miejski Klub Seniora „Chylonia” z Gdyni Chyloni – 19.05.2017 r.

19 maja br. mieliśmy przyjemność gościć w naszej siedzibie 19 słuchaczy Miejskiego Klubu Seniora „Chylonia” z Gdyni.  Spotkanie zorganizowane było we współpracy ze Spółką OPEC Gdynia. Warsztaty rozpoczęły się prelekcją Przewodniczącego Zarządu p. Tadeusza Wiśniewskiego pt. „Kogeneracja – ekologiczny sposób wytwarzania energii i ciepła na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Fot. Miejski Klub Seniora „Chylonia” – 19.05.2017 r. – zdjęcia z prelekcji.

Po żywiołowej dyskusji kończącej spotkanie seminaryjne słuchacze udali się do Zakładu Energetyki Cieplnej „Nanice” w Wejherowie. W zakładzie poznali historię, misję oraz zasięg działania Spółki, a także po krótkim wstępie teoretycznym mieli okazję zwiedzić teren zakładu i zapoznać się z procesem kogeneracji oraz dystrybucji ciepła.

Fot. Miejski Klub Seniora Chylonia – 19.05.2017 r. – zdjęcia z zajęć terenowych

Miejski Klub Seniora Śródmieście z Centrum Aktywności Seniora z Gdyni – 25.10.2017r.

W dniu 25 października przeprowadzone zostały warsztaty we współpracy ze Spółką PEWIK Gdynia, w których uczestniczyło 16 słuchaczy Miejskiego Klubu Seniora „Śródmieście” z Gdyni. Na wstępie Przewodniczący Zarządu, p. Tadeusz Wiśniewski wygłosił wykład pt. „Rola samorządu, jako właściciela spółek komunalnych, w zarządzaniu gospodarką na terenie gmin Związku. Kształtowanie polityki cenowej, wpływ na jakość i bezpieczeństwo usług”. Zainteresowanie naszych słuchaczy sprawiło, że spotkanie seminaryjne zakończyło się żywiołową dyskusją.

Fot. Miejski Klub Seniora „Śródmieście” – 25.10.2017 – zdjęcia z prelekcji.

W części wyjazdowej zorganizowanego spotkania, słuchacze mieli okazję zwiedzić obiekty Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) w Dębogórzu, gm. Kosakowo. Na miejscu, po teoretycznym omówieniu schematu oczyszczania ścieków przez p. Ewę Dobiegała – z-cę kierownika wydziału Oczyszczalni, a następnie pod czujnym okiem p. Anny Remiszewskiej słuchacze udali się na wizję lokalną, gdzie mieli okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda oczyszczanie ścieków oraz jak ogromne znaczenie w tym procesie ma postepowanie każdego z nas na co dzień.

Fot. Miejski Klub Seniora „Śródmieście” – 25.10.2017 – zdjęcia z zajęć terenowych

Miejski Klub Seniora „Północ” z Gdyni Obłuże – 06.11.2017 r.

06 listopada br. mieliśmy przyjemność gościć w naszej siedzibie 20 słuchaczy Miejskiego Klubu Seniora „Północ” z Gdyni. Spotkanie zostało przeprowadzone we współpracy ze Spółką PEWIK Gdynia. Warsztaty rozpoczęły się prelekcją Przewodniczącego Zarządu KZG p. Tadeusza Wiśniewskiego pt. „Skąd się bierze woda w kranie? Rola samorządu jako właściciela spółek komunalnych, w zarządzaniu gospodarką komunalną na terenie gmin Związku”. Poruszona tematyka wykładu sprawiła, że wywiązała się żywiołowa dyskusja na zakończenie części seminaryjnej, po której słuchacze udali się do Stacji Ujmowania i Uzdatniania Wody w Redzie.

Fot. Miejski Klub Seniora „Północ” – 06.11.2017 – zdjęcia z prelekcji

W części wyjazdowej spotkania słuchacze zapoznali się z zasadami oraz sposobami przekazywania wody pitnej do mieszkańców z terenu działalności Związku w wygłoszonym przez pracowników Spółki PEWIK Gdynia wykładzie. Następnie słuchacze udali się na zwiedzanie obiektu, gdzie mieli okazję posmakować wodę bezpośrednio przed i po procesie uzdatniania.

Fot. Miejski Klub Seniora „Północ” – 06.11.2017 – zdjęcia z zajęć terenowych

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Sekcja Emerytów i Rencistów z Gdyni – 23.11.2017 r.

W dniu 23 listopada br. przeprowadzone zostały warsztaty we współpracy ze Spółką OPEC Gdynia, w których uczestniczyło 24 słuchaczy zrzeszonych w Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdyni. Spotkanie to rozpoczęło się prelekcją Przewodniczącego Zarządu KZG, p. Tadeusza Wiśniewskiego pt. „Kogeneracja – ekologiczny sposób wytwarzania energii i ciepła na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Tematyka ciepła dotykająca każdego z nas zachęciła naszych gości do żywiołowej dyskusji kończącą spotkanie seminaryjne.

Fot. Związek Nauczycielstwa Polskiego – 23.11.2017 – zdjęcia z prelekcji

Następnie słuchacze udali się do siedziby Spółki OPEC Gdynia, gdzie zapoznali się z historią, misją i zasięgiem działania Spółki, którą przybliżała gościom Pani Rzecznik Prasowa Spółki p. Iwona Kozłowska. Po wstępie teoretycznym słuchacze udali się do dyspozycji mocy, gdzie mieli okazję dowiedzieć się jak pracownicy reagują w przypadkach wystąpienia awarii. Następnie grupa „naładowana” wiedzą teoretyczną udała się na wizję lokalną do Zakładu Energetyki Cieplnej w Wejherowie, gdzie mieli okazję zwiedzić teren zakładu i zapoznać się z procesem kogeneracji oraz dystrybucji ciepła.

Fot. Związek Nauczycielstwa Polskiego – 23.11.2017 – zdjęcia z zajęć terenowych

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniach !!!

5 grudnia 2017