Spotkanie dot. ochrony powietrza dedykowane koordynatorom edukacji ekologicznej współpracującym z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – 17.04.2018 r.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza koordynatorów edukacji ekologicznej do udziału w spotkaniu pn. „Ciepło i bezpiecznie”, które odbędzie się dn. 17.04.2018r. (wtorek) w godz. 14:00 – 16:00 w siedzibie Związku. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę przywiązujemy do zagadnień dot. powietrza oraz jego ochrony, w tym prowadzimy projekt edukacyjny dot. niskiej emisji oraz sposobów ochrony czystości powietrza pn. „Lider Lokalnej Ekologii”, IX edycja pn. „Ciepło i bezpiecznie”.

Planowane spotkanie poprowadzą funkcjonariusze Straży Miejskiej z Gdyni, którzy wystąpią z prelekcją dot. szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych oraz plenerowym pokazem edukacyjnym dot. odgórnej metody palenia w piecu.

Pokaz polega na ustawieniu obok siebie dwóch identycznych piecyków. Każdy z nich jest rozpalany tym samym paliwem, zazwyczaj węglem, ale dwiema różnymi metodami. W pierwszym piecyku rozpala się tradycyjnie podpałkę i potem zasypuje węglem. Drugi piecyk najpierw napełniany jest paliwem, a dopiero na nie kładzie się podpałkę i ją rozpala. To właśnie metoda rozpalania „od góry”. Uczestniczy pokazu sami zaobserwują różnice między poszczególnymi metodami.

Uzupełnieniem całego spotkania będzie wizja lokalna jednostki trenowej Sp. OPEC, tj. Działu Węzłów i Instalacji Odbiorczych Południe – znajdującej się w tym samym obiekcie co siedziba Związku – z fachową informacją pracowników Spółki dot. zalet źródła ciepła jakim jest miejska sieć ciepłownicza.

Szczegółowy plan spotkania w załączeniu.

Dodatkowo każdy uczestnik spotkania otrzyma materiały informacyjne i reklamowe przydatne w realizowanych działaniach w ramach bieżącej oferty edukacyjnej Związku (m.in. drobne nagrody dla uczestników konkursów/projektów edukacyjnych prowadzonych w macierzystej placówce).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Związku: Monika Rak oraz Katarzyna Kwiatkowska pod adresem e-mail: dos@kzg.pl bądź  telefonicznie (58) 624 45 99 wew. 39 lub 45. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu, prosimy o telefoniczne/mailowe potwierdzenie udziału  do dn. 16.04.2018r.

W załączeniu:
Plan spotkania z dn. 17.04.2018r.

12 kwietnia 2018