Spotkanie informacyjne dla firm odbierających nieczystości ciekłe

W dniu 20 marca br. w biurze Związku zorganizowaliśmy spotkanie informacyjne w sprawie obowiązku sprawozdawczego w świetle zmienionych przepisów prawnych, tj. ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  24 firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

na terenie gmin Związku oraz Spółki PEWIK GDYNIA i Urzędu Miasta Gdyni.

Celem spotkania było omówienie przykładowego formularza sprawozdań kwartalnych wynikających ze zmiany przepisów, doszczegółowienie przepisów sankcyjnych,

a także zaprezentowanie mobilnej mapy aglomeracji Gdynia oraz zmodyfikowanej strony KZG zawierającej niezbędne informacje w temacie sprawozdawczości z nieczystości ciekłych.

Dzięki współpracy ze Spółką PEWIK GDYNIA firmy wywozowe wypełniając ustawowy obowiązek w zakresie sprawozdawczości mogą weryfikować za pomocą udostępnionej mapy m.in.

czy nieruchomości wyposażone w zbiorniki lub poś są w granicach aglomeracji czy też poza nią.

 

Dziękujemy za liczne przybycie oraz aktywny udział w spotkaniu.

Razem chronimy środowisko!

22 marca 2023