Spotkanie w ramach programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” 10 kwietnia 2017r.

Spotkanie w ramach programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” dn. 10 kwietnia 2017 r.

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” serdecznie zaprasza szkolnych i przedszkolnych koordynatorów na spotkanie w ramach  projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” edycja II cz.3. Spotkanie odbędzie się dn. 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) w  siedzibie Związku (Gdynia-Witomino, ul. Konwaliowa 1) w godzinach 14.00 – 17:00.

Przed nami druga część wymiany doświadczeń z zakresu realizacji autorskich projektów ekologicznych opracowanych w poprzedniej edycji programu. Na najbliższym spotkaniu swoje efekty prezentować będą nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Moderatorem spotkania ponownie będzie prof. AMW dr hab. Astrid Męczkowska- Christiansen, dyrektor Instytutu Pedagogiki AMW.

Temat spotkania:  „I i II semestr realizacji projektów ekologicznych – wymiana doświadczeń cz.2.”- prezentacja efektów (dokumentacja fotograficzna, bezpośrednie efekty) projektu w szkole, dotychczasowa liczba odbiorców, sukcesy i problemy jakie można napotkać przy realizacji projektu w placówce oświatowej.

Informujemy, że spotkanie przeznaczone jest dla koordynatorów, którzy zgłosili się do projektu we wrześniu 2016 r., tym samym lista uczestników spotkania jest zamknięta.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Związku. Osoby do kontaktu: Monika Rak i Katarzyna Kwiatkowska, e-mail: dos@kzg.pl, tel. 58/624 45 99 w. 45 lub 39.

 

3 kwietnia 2017