Spotkanie seminaryjno-wyjazdowe do Spółki PEWIK GDYNIA

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” we współpracy z Spółką PEWIK GDYNIA zorganizował dla Fundacji Adaptacja w Gdyni spotkanie pn. „Zmień zachowania na dobre”.

Seminarium odbyło się w dniu 19 czerwca br. i prowadzone było w dwóch częściach.

Wykład poprowadził Przewodniczący Komunalnego Związku Gmin Pan Tadeusz Wiśniewski nt. gospodarki wodnej na terenie gmin KZG w siedzibie Związku.

W drugiej części spotkania uczestnicy odbyli wizytę terenową na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) „Reda” należącej do Spółki PEWIK GDYNIA. Podczas wizyty zapoznali się z procesami, które wpływają na produkcję wysokiej jakości wody pitnej.  Uczestnicy udali się także na zwiedzanie obiektu, gdzie mieli okazję posmakować wodę bezpośrednio przed i po jej uzdatnianiu oraz  spróbować wodę bezpośrednio z jednej ze studni głębinowych.


Razem Chronimy Środowisko!

21 czerwca 2024