Sprawozdanie z realizacji zadań w 2018r. w ramach KPOŚK

Miasto Gdynia we współpracy z naszym Związkiem przekazało do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej w 2018 r. ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Możemy się pochwalić, ponieważ z obszaru aglomeracji Gdynia* o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 426 160 poziom skanalizowania z uwzględnieniem przemysłu i turystów wyniósł 97,81%. Oznacza to, że z roku na rok coraz więcej mieszkańców korzysta z kanalizacji, co ma bardzo pozytywny wpływ na nasze środowisko.

GOŚ Dębogórze
*Obszar aglomeracji Gdynia, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dębogórze-Wybudowanie, obejmuje miasta: Gdynia, Reda, Rumia i Wejherowo oraz położone w gminie Kosakowo miejscowości: Dębogórze, Dębogórze-Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa i Suchy Dwór, położone w gminie Puck miejscowości: Połchowo, Rekowo Górne, Sławutówko i Widlino, położone w gminie Szemud miejscowości: Bojano, Dobrzewino, Karczemki i Koleczkowo, położone w gminie Wejherowo miejscowości: Bolszewo, Gościcino i Łężyce
31 stycznia 2019