Światowy Dzień Wody 2023 „Przyspieszenie zmian”

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21,

podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii.

Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów, jest

„Przyspieszenie zmian”

co ma na celu uświadomienie całej społeczności, że bez zwiększenia tempa wprowadzania zmian czeka nas kryzys,

związany z dostępem do wody oraz jej zatruwaniem z powodu braku infrastruktury kanalizacyjnej.

A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania.

Wystarczy zmienić kilka codziennych nawyków, aby oszczędzać wodę!

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” od lat zajmuje się edukacją m.in. w zakresie ochrony wód.

W ubiegłym roku nagraliśmy film pt. „Uwaga: zmiana klimatu! Część 1. Retencja wody”, w którym pokazane są liczne działania wspierające retencję wód.

 

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu, a także do zapoznania się z naszymi wydawnictwami nt. ochrony wód.

 

Razem chronimy środowisko!

22 marca 2023