„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” edycja IV

Za nami pierwsze dwa wykłady w ramach czwartej edycji programu edukacyjnego „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pod hasłem  Zmiany klimatu na przykładzie miast. Spotkania zostały przeprowadzone online  13 i 18 maja br.

Pierwszy wykład poprowadził dr Michał Marosz, kierownik Zakładu Meteorologii w IMGW w Gdyni. Webinarium pt. Pogoda a klimat – co dzieje się na naszym „podwórku”? Analiza danych wieloletnich oraz stanów pogodowych na obszarze województwa pomorskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” przybliżyło takie zagadnienia jak:

  • różnice między pogodą a klimatem;
  • przyczyny aktualnie obserwowanej zmiany klimatu;
  • zmienność wybranych warunków klimatycznych w województwie pomorskim od 2-giej połowy XX wieku.

Spotkanie miało na celu wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia związane z klimatem i jego zmianą oraz usystematyzowaniem wiedzy w tym zakresie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z danymi historycznymi, bieżącymi oraz prognozami dotyczącymi klimatu naszego regionu. Dodatkowo przekazano informacje, gdzie odnaleźć obszerne, ogólnodostępne bazy danych dot. pogody, klimatu i informacji z nimi związanych.

Drugie spotkanie pt. „Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w miastach. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury jako narzędzie w adaptacji miast do zmian klimatu” poprowadziła prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Uczestnicy mieli możliwość poznać przykłady rozwiązań architektonicznych na terenach zurbanizowanych (tzw. zielono-błękitnej oraz szarej infrastruktury) – także w naszym sąsiedztwie. Bardzo cenne były też informacje odnośnie zmian zachowań, które może zastosować każdy z nas, pozornie niewielkim kosztem, a z dużą korzyścią dla środowiska.

Spotkanie obejmowało następujące zagadnienia:

  • Zasoby wód na świecie i w Polsce;
  • Wpływ zmian klimatu na zasoby wód – zjawiska ekstremalne;
  • Pojęcia: zrównoważony rozwój, gospodarka o obiegu zamkniętym, mitygacja, adaptacja oraz cele Zrównoważonego Rozwoju 2030;
  • Zmiany w podejściu do zasobów wód, w tym ewolucja gospodarowania wodą w mieści; idea zrównoważonego obiegu wody w terenie zurbanizowanym – co to dla nas oznacza?
  • Zintegrowane zarządzanie wodami w miastach i jaki to ma wpływ na jego mieszkańców,
  • Elementy błękitno – zielonej infrastruktury w różnej skali: od regionu, dzielnicy, ulicy, do domu i mieszkania; jak je stosować?
  • Co każdy z nas może zrobić dla wody?

 

Dziękujemy szkolnym i przedszkolnym koordynatorom za liczny udział w obu wykładach.

Zapraszamy na kolejne dwa spotkania planowane w semestrze jesiennym.

 

Razem chronimy środowisko ?

27 maja 2021