„Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – kolejne wykłady on-line

W ramach programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” kontynuujemy spotkania z ekspertami w temacie zmiany klimatu.

Najbliższe dwa wykłady on-line odbędą się w listopadzie br. zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data i godzina spotkania Temat spotkania Prelegent

17 listopada 2021 (środa)
godz. 16.00-18.00

Energia odnawialna – jej rodzaje, źródła oraz ocena ich zasobów. Inwestycje w energię odnawialną w gospodarstwie domowym – innowacyjne rozwiązania technologiczne. Jacek Barzowski
Doradca Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwa Energetyki) przy ustawie OZE

29 listopada 2021 (poniedziałek)
godz. 16.00-18.00

Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w miastach. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury jako narzędzie w adaptacji miast do zmiany klimatu (kontynuacja).  Sposoby ponownego wykorzystania wody deszczowej i ścieków szarych. prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska

Po każdym wykładzie przewidziany jest panel dyskusyjny. Linki do spotkań będą rozsyłane do zgłoszonych uczestników z kilkudniowym wyprzedzeniem przed każdym ze spotkań z osobna.

Przypomnijmy, że program „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” skierowany jest do szkolnych i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej z terenu działania KZG „Dolina Redy i Chylonki”. Nauczyciel, który weźmie udział w co najmniej trzech spotkaniach, otrzyma imienny certyfikat udziału w programie oraz książkę pt. „Nauka o klimacie” autorstwa Marcina Popkiewicza, Aleksandry Kardaś i Szymona Malinowskiego.

Serdecznie zachęcamy do udziału i do zobaczenia „na wykładzie”!

4 listopada 2021