Targi POL ECO SYSTEM – Poznań 11.10.2019

Nauczyciele współpracujący z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” uczestniczyli  w dniu 11 października br. w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Było to szczególne wyróżnienie dla szkolnych i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej, którzy zrealizowali największą ilość działań na terenie swojej placówki w ramach prowadzonej przez Związek oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.

Targi POL-ECO SYSTEM to wydarzenie podzielone tematycznie na kilka głównych bloków: odpady, energia, woda i ścieki, technika komunalna, powietrze oraz eko-transport. Istotnym elementem była także edukacja w zakresie ekologicznych zachowań w życiu codziennym zgodnie z hasłem „zero waste”, czyli stylu życia, w którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska poprzez np.

  • kupowanie żywności bez opakowań,
  • korzystanie z własnych pojemników i toreb wielokrotnego użytku,
  • ograniczanie korzystania z produktów jednorazowych, m.in. słomek do picia,
  • korzystanie z produktów naturalnych, m.in. bambusowej szczoteczki do zębów lub używanie domowej pasty do zębów wykonanej z sody oczyszczonej i oleju kokosowego.

Nauczyciele brali także czynny udział w wykładach dot. recyklingu odpadów, w tym sposobów na domowe kompostowanie odpadów organicznych. W trakcie prowadzonych paneli dyskusyjnych zapoznano się z metodami na ograniczanie marnowania żywności. Z pewnością po wizycie na targach uczestnicy poszerzyli wiedzę jak postępować, by być EKO i zainspirowali się do zmian codziennych nawyków na miarę naszych czasów i własnych potrzeb.

22 października 2019