Toaleta to nie śmietnik

19 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Toalet. To dobra okazja, by przypomnieć o właściwych zasadach korzystania z urządzeń kanalizacyjnych.

Materiały własne Sp. PEWIK Gdynia

Pamiętajmy: nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95% wszystkich przypadków) są powodowane niewłaściwym wprowadzaniem przez użytkowników do instalacji sanitarnych odpadów stałych, tj. chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, podpasek, ręczników papierowych, patyczków kosmetycznych, wacików, odpadów mineralnych (żwirki z kuwet, materiały budowlane) i innych, np. substancji tłuszczowych, lekarstw, strzykawek, farb, lakierów.

Odpady wrzucone do kanalizacji stają się przyczyną poważnych oraz kosztownych awarii, cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacą… sami mieszkańcy. Dodatkowo, wprowadzając do sieci kanalizacyjnej odpady organiczne zwiększamy populację gryzoni!

Odpady segregujemy i wrzucamy do kosza albo przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki. Informacje jak postępować z odpadami znajdziemy się na stronie internetowej urzędu gminy lub pod linkiem TUTAJ

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przypomina także o obowiązku podłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  • Oszczędzasz pieniądze:

– odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego i opróżnianie szamba.

  • Podnosisz standard swojego życia:

– komfort i wygoda użytkowania,

– skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem i zamawianiem usług wywozu ścieków pojazdem asenizacyjnym,

– unikamy nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu szamba.

  • Chronisz środowisko naturalne i masz wpływ na:

– dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do standardów europejskich,

– poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego w swoim otoczeniu (ochrona wód gruntowych oraz powierzchniowych).

  • Wzrasta wartość Twojej nieruchomości:

– podłączając posesję do kanalizacji sanitarnej podnosimy jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości (atut w przypadku ewentualnej sprzedaży).

 

 

Razem chronimy środowisko!

 

21 listopada 2022