„Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?” – Relacja z realizacji projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”

Relacja z realizacji projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” – edycja III – 2 spotkania

W pierwszej połowie roku 2018, Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przeprowadził 2 spotkania seminaryjno – warsztatowe  ze szkolnymi i przedszkolnymi koordynatorami edukacji ekologicznej z terenu działania Związku w ramach III edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Tematem przewodnim tej edycji jest hasło „Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?”

Pierwsze spotkanie, które odbyło się 22 marca br., poprowadziła Pani Profesor Helena Janik z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Tematem głównym tego spotkania były „Główne zanieczyszczenia środowiska i metody ich monitorowania”. Pani profesor szeroko omówiła źródła zanieczyszczeń wynikające z działalności człowieka, a także przedstawiła skutki zanieczyszczeń oraz sposoby ich monitorowania. Szeroki zasób wiedzy, którą Pani profesor z entuzjazmem przekazała naszym koordynatorom, wpłynął na rozwinięcie się żywiołowej dyskusji kończącej spotkanie.

Drugie spotkanie w ramach III edycji projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” odbyło się 12 kwietnia 2018 r. Tematem sesji był „Wpływ tworzyw sztucznych na środowisko człowieka, rozwój techniki i społeczeństw”, który przedstawił Profesor dr hab. Józef Haponiuk, kierownik Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W trakcie spotkania koordynatorzy dowiedzieli się m.in. jak na przestrzeni lat zmieniały się tworzywa sztuczne, jakie znamy rodzaje tworzyw sztucznych, a także poznali główne segmenty zastosowań tworzyw sztucznych. Ponownie sesja zakończyła się żywiołową dyskusją.

26 kwietnia 2018