Uchwała Rady Miasta Gdyni w sprawie aktualizacji Aglomeracji Gdynia

W dniu 26 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta Gdyni podczas której podjęto Uchwałę Nr X/283/19 z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 8 lipca 2019r., poz. 3245.

Załącznik:
Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 8 lipca 2019r., poz. 3245

 

8 lipca 2019