Uroczysta gala- podsumowanie edukacji ekologicznej 2023/2024

W dniu 6 czerwca br. mieliśmy przyjemność gościć Państwa oraz dzieci i młodzież na uroczystej gali zwieńczającej edukację ekologiczną prowadzoną przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2023/2024. Spotkaliśmy się w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, by nagrodzić i wyróżnić tegorocznych laureatów konkursów i działań ekologicznych. Na ręce młodych ekologów przekazano 48 nagród, natomiast do placówek oświatowych powędrowało ich aż 45. Uroczystość uświetniły akcenty artystyczne – dwa występy gimnastyczne oraz występ gitarowy.

Wyjątkową nagrodę-niespodziankę ufundował Zarząd Morskiego Portu Gdynia – zaproszenie na rejs po Porcie Gdynia galeonem Dragon dla 130 uczniów wyróżnionych szkół. Vouchery wręczył Pan Leszek Jurczyk – dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia. Serdecznie dziękujemy!

Kulminacyjnym momentem gali było odczytanie nominacji do Róży Ekologii, wyjątkowej nagrody przyznawanej przez Zarząd Związku za wybitne osiągnięcia minionych pięciu lat, w obszarze ochrony środowiska, w tym edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tradycyjnie, statuetki trafiły do dwóch placówek oświatowych – szkoły i przedszkola:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Staffa 10, Gdynia

Przedszkole nr 32 „Cisowiaczki”, ul. Kcyńska 6, Gdynia

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 GALERIA ZDJĘĆ

Podsumowanie działań edukacyjnych roku szkolnego 2023/2024:

  • Głównym tematem oferty edukacyjnej była woda zarówno w aspekcie gospodarki komunalnej, jak i tematów środowiskowych i stricte biologicznych
  • W tej tematyce przebiegł też projekt ekologiczny Lider Lokalnej Ekologii pn. „Na tropie czystej wody”
  • We współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 z Gdyni przeprowadziliśmy XVII edycję KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ pt. „Woda życiem jest człowieka”, skierowany do młodzieży szkolnictwa specjalnego i uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • W ramach konkursu „Małe dzieci nie chcą śmieci” najmłodsi wykonali prace plastyczne, w których zaprezentowali swoje pomysły związane ze zmianą złych nawyków na dobre w kontekście konsumpcjonizmu (GALERIA)
  • Młodzież i starsze dzieci uczestniczący w konkursie FOTOGRAFICZNYM pokazały przykłady przyrody w przestrzeni zurbanizowanej, które przyczyniły się do poprawy jakości powietrza. (GALERIA)
  • Wspólnie z placówkami oświatowymi, w ramach prowadzonych działań edukacyjnych, zebraliśmy prawie 17 ton elektroodpadów, niemal 9 ton baterii oraz prawie 9,5 tony plastikowych nakrętek!
  • W bieżącym roku szkolnym przeprowadziliśmy 60 spotkań warsztatowych, w których udział wzięło łącznie ok. 1 400 dzieci i młodzieży. Spotkania przeprowadziliśmy wspólnie ze spółkami EKO DOLINĄ, OPECEM i PEWIKIEM GDYNIA i obejmowały one wizyty w obiektach spółek komunalnych związanych z gospodarką odpadami, ciepłownictwem miejskim, ujmowaniem i uzdatnianiem wody oraz oczyszczaniem ścieków
  • We wszystkich realizowanych przez Związek działaniach, uczestniczyło ok. 30 tys. dzieci i młodzieży

 

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!

12 czerwca 2024