UWAGA NAUCZYCIELE! Dostępny jest najnowszy katalog nagród w konkursie zbiórki baterii dla placówek oświatowych.

Nagrody można zamawiać do 30 kwietnia 2020 r., podając nazwę zamawianej pozycji oraz dane adresowe placówki:

Nagrody będą dystrybuowane w maju tego roku. Informacje o ilości zebranych punktów przez placówkę można uzyskać pod powyższymi danymi teleadresowymi.

             KATALOGI NAGRÓD:

 

Zachęcamy do składania zamówień!

21 kwietnia 2020