Uwaga! Nowe ceny za wodę i ścieki

Informujemy, że dn. 13 sierpnia 2020 r. PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku zatwierdziło nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Spółki PEWIK GDYNIA. Nowe ceny za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie działania spółki PEWIK GDYNIA będą obowiązywać w okresie trzech lat, począwszy od dn. 12 września br.

Pełna treść decyzji dostępna w zakładce „Gospodarko wodno-ściekowa.

Dla ułatwienia kontaktów ze Spółką PEWIK GDYNIA dla klientów przedsiębiorstwa funkcjonują dwie, czynne całą dobę, bezpłatne linie telefoniczne oraz elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK). Szczegóły na stronie www.pewik.gdynia.pl.

15 września 2020