Uwaga! Upływa termin zgłoszenia nielegalnego przyłączenia do sieci PEWIK GDYNIA!

Przypominamy, że Spółka PEWIK GDYNIA tylko do dnia 1 września br. umożliwia mieszkańcom zalegalizowanie bezumownego przyłączenia do sieci wodociągowej i//lub kanalizacyjnej bez ponoszenia z tego tytułu kary pieniężnej.

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków do 1 września będzie skutkować m.in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”, który można pobrać ze strony internetowej PEWIK GDYNIA .

Pełna treść komunikatu na stronie PEWIK GDYNIA

Razem chronimy środowisko!

9 sierpnia 2022