Uwaga!! Zmiana w regulaminie konkursu „Mała nakrętka, duży problem”

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 871/IX/2017 Zarządu Komunalnego Związku Gmin z dn. 01 grudnia 2017 r. wprowadzono zmianę w pkt 9 b regulaminu konkursu „Mała nakrętka, duży problem” i nadano mu treść:

  1. Zasady i tryb prowadzenia konkursu (…)

b) konkurs przebiega w następujących kategoriach:

    – przedszkola

    – szkoły podstawowe

    – szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi, szkoły ponadpodstawowe, zespoły szkół, szkoły specjalne (UWAGA! Nie dopuszcza się zgłaszania indywidualnie placówek wchodzących w skład zespołu.

8 stycznia 2018