UWAGA! Zawieszenie działalności Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni

Informujemy, że Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) znajdujący się przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni – Witomino do 19.09.2020 r. zawiesza przyjmowanie odpadów takich jak resztki farb, zużyte oleje, baterie, przeterminowane leki, żarówki energooszczędne oraz świetlówki. Jest to spowodowane trwającymi robotami budowlanymi prowadzonymi przez OPEC, które uniemożliwiają dojście do kontenera magazynowego pełniącego funkcję PZON. Jednocześnie informujemy, że nadal w punkcie (w drugim kontenerze od zaplecza budynku) przyjmowany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pozostałe cztery Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajdujące się na terenie Gdyni pracują w pełnym zakresie zgodnie z ustalonym harmonogramem – lokalizacja i godziny otwarcia PZON.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

29 lipca 2020