Wspieramy lokalne samorządy w edukacji ekologicznej

W minionym tygodniu pracownicy Związku brali udział w dwóch lokalnych wydarzeniach z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Była to akcja „Czysta Rumia”, gdzie 8. czerwca wspólnie z Urzędem Miasta edukowaliśmy nt. potrzeby dbania o środowisko. Na stoisku informacyjnym mówiliśmy m.in. o sposobach postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej https://kzg.pl/punkty-zbiorki-odpadow-niebezpiecznych/

Drugim wydarzeniem był „Pomorski Piknik Energetyczny”, gdzie w dniach 15 i 16 czerwca na Skwerze Arki Gdynia specjaliści z branży energetycznej dzielili się z mieszkańcami wiedzą z zakresu ograniczania emisji pyłów do atmosfery. Na naszym stoisku mówiliśmy o ochronie powietrza, w tym m.in. o szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych.

Więcej informacji w wydawnictwach Związku: https://kzg.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/

 

19 czerwca 2019