Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ (2/ZP/2020)

Uwaga!

Zamawiający informuje Wykonawców zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, że przychylając się do wniosków zawartych w piśmie Oferenta wprowadza zmianę zapisów w SIWZ oraz przesuwa termin składania ofert na dzień 31.01.2020 r. godz. 1100.

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ dostępne są na stronie BIP: https://ssdip.bip.gov.pl/admin/publiccontracts/view/23403

Ogłoszenie nr 540015994-N-2020 z dnia 28 stycznia 2020r.:
http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/62feb493-478e-435c-9c29-b13f7c4db4f7

27 stycznia 2020