Wyniki konkursu fotograficznego „Rady na odpady”

Rozstrzygnęliśmy XV edycję konkursu fotograficznego pt.. „Rady na odpady”. Do konkursu przystąpiło 18 placówek oświatowych, z których łącznie przekazano 66 prac fotograficznych. Komisja przyznała nagrody w kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV – VI, kl. VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe.

Zwycięskie fotografie przedstawiają przykłady ochrony środowiska naturalnego dostępne w życiu codziennym ucznia w zakresie gospodarki odpadami. Celem konkursu było kształtowanie postawy szacunku do przyrody, postawy odpowiedzialności i ciekawości poznawczej oraz postawy obywatelskiej sprzyjającej rozwojowi społecznemu.

Nagrodami w konkursie jest sprzęt sportowo-rekreacyjny. Partnerem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy, który dodatkowo przekaże dla laureatów książki oraz mapy turystyczne.

Wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 czerwca 2023r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów. Nagrodzone fotografie odnajdą Państwo w galerii.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu!

Razem chronimy środowisko 😊

10 maja 2023