Wyniki konkursu fotograficznego „Razem chronimy środowisko”

Rozstrzygnęliśmy XIV edycję konkursu fotograficznego pt..

„Razem chronimy środowisko”.

Do konkursu przystąpiło 13 placówek oświatowych, z których łącznie przekazano 38 prac fotograficznych.

Komisja przyznała nagrody w kategoriach: szkoły podstawowe kl. IV – VI oraz szkoły ponadpodstawowe.

Zwycięskie fotografie przedstawiają  różne formy działania na rzecz dbania o przyrodę ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych ekologicznych rozwiązań.

Celem konkursu było kształtowanie podstawy szacunku do przyrody, ciekawości poznawczej oraz podstawy odpowiedzialności za obecny i przeszły stan środowiska przyrodniczego.

Nagrodami w konkursie jest sprzęt sportowo-rekreacyjny.

Partnerem konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, Oddział Zespołu w Gdańsku – Trójmiejski Park Krajobrazowy, który dodatkowo przekaże dla laureatów książki oraz mapy turystyczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów

 

Konkurs fotograficzny formularze

Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych fotografii

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu!

O szczegółach związanych z wręczeniem nagród będziemy informować w terminie późniejszym.

Razem chronimy środowisko

17 maja 2022