Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko Głównego Księgowego
w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego  Księgowego Związku w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji konkursowej dla zaprezentowanej koncepcji realizacji powierzonych zadań na ww. stanowisko została wybrana

Pani Jadwiga Dobrzyńska zamieszkała w Redzie.

14 lutego 2022