Wyniki naboru

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni przy ul. Konwaliowej 1, oraz uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji konkursowej dla zaprezentowanej koncepcji realizacji powierzonych zadań na stanowisku specjalisty w Dziale Ochrony Środowiska oraz uzyskaniu najwyższej liczby punktów w ocenie Komisji konkursowej na ww. stanowisko  została wybrana

 

Pani Katarzyna Rawdanowicz z Gdyni.

 

31 sierpnia 2021