Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Uwaga: zmiana klimatu! Część 1. Retencja wody”

 

W ostatnich latach na obszarze gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przeprowadzono liczne działania wspierające retencję wód. Kompleksowe podejście do tego tematu to szukanie rozwiązań w każdym możliwym miejscu.

Zachęcamy zatem do obejrzenia filmu pt. „Uwaga: zmiana klimatu! Część 1. Retencja wody”.

 

Liczy się każda kropla!

Przeciętnie przyjmuje się, że z dachu o powierzchni 120 m² w ciągu deszczu trwającego 20 minut można zebrać ok. 360 litrów deszczówki i tym samym oszczędzać wodę pobieraną z wodociągu. Jej zagospodarowanie zmniejsza ryzyko podtopień, powodzi i suszy. Dodatkowo odciąża kanalizację deszczową.

Co jeszcze możemy zrobić?

Jest wiele małych sposobów, aby racjonalnie korzystać z wody i chronić jej zasoby:

  • oszczędzajmy wodę w domu i ogrodzie,
  • zbierajmy deszczówkę,
  • zakładajmy oczka wodne,
  • stawy lub ogrody deszczowe,
  • minimalizujmy powierzchnie nieprzepuszczalne dla wody,
  • zastępujmy trawniki łąkami kwietnymi, jeżeli mamy trawnik – ograniczajmy częstotliwość koszenia,
  • chrońmy obszary naturalnej retencji jak mokradła czy torfowiska,
  • zakładajmy pasaże roślinne (drzewa i krzewy), które mogą stanowić zwarty pas ochronny na obrzeżach działki, przy drogach, na miedzach,
  • jeśli to możliwe zalesiajmy nieużytki.

 

Zrealizowane działania wspierające retencję wód. 

Planując różnorodne przedsięwzięcia, warto zapoznać się z możliwością dofinansowania z funduszy rządowych lub samorządowych. Bądźmy aktywni!

RAZEM CHRONIMY ŚRODOWISKO!

17 listopada 2021