Zapraszamy do udziału w „Konkursie wiedzy ekologicznej”

Miło nam poinformować, że w ofercie edukacyjnej Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ponownie pojawi się „Konkurs wiedzy ekologicznej” organizowany we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni.

Konkurs skierowany jest do szkolnictwa specjalnego oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z obszaru działania Związku. Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, jak również wspieranie integracji środowisk szkolnictwa specjalnego. Hasło przewodnie konkursu w roku szkolnym 2019/2020 brzmi: „Woda – skarb życia”.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Ośrodka (Gdynia, ul. Energetyków 13) w dn. 24 marca 2020 r. (wtorek). Zainteresowane placówki prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem konkursu, Panią Marzeną Jaworską, nauczycielem Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Gdyni, e-mail: marzjaw@wp.pl.

12 grudnia 2019