ZAPROSZENIE na spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny 2022/2023

Serdecznie zapraszamy szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej na spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny 2022/2023, które odbędzie się:

29 września 2022r. (czwartek) w godzinach 15:00-16:00

w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

ul. Konwaliowa 1, Gdynia – Witomino

(sala konferencyjna)

Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione zasady prowadzenia tegorocznych konkursów, projektów oraz warsztatów terenowych, które Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” przygotował dla placówek oświatowych z terenu działania Związku. Po spotkaniu możliwy będzie odbiór materiałów informacyjno-edukacyjnych przydatnych w realizacji wszystkich zaplanowanych działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku szkolnym 2022/2023.

 Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez wypełnienie formularza do dnia 27.09.2022 r.

 

 

Mając na uwadze możliwe ograniczenia sanitarne związane z COVID-19 spotkanie może ulec zmianie na formę zdalną.  Bieżące komunikaty będą zamieszczane na stronie internetowej www.kzg.pl w dziale „Aktualności”.

 

PLAN SPOTKANIA:

15:00-15:05 Przywitanie szkolnych/przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej

– Tadeusz Wiśniewski (Przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”).

15:05-15:10 Wprowadzenie w nowy rok szkolny 2022/2023

– Monika Rak (Kierownik działu Ochrony środowiska).

15:10-15:40 Przedstawienie oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023, szczegółowe omówienie konkursów, projektów edukacyjnych oraz warsztatów terenowych – Katarzyna Rawdanowicz

 1. Przedstawienie nowych materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023
 2. Projekt edukacyjny:
  1. Lider Lokalnej Ekologii edycja 2022/2023 pt. „Ochrona powietrza w praktyce”
 3. Konkursy ekologiczne:
  1. „Woda jest jak życie- korzystaj z niej należycie”
  2. Konkurs Fotograficzny pt. „Rady na odpady”
  3. Mała nakrętka, duży problem
  4. Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko
  5. Konkurs wiedzy ekologicznej pt. „Ochrona powietrza”
 4. Warsztaty terenowe

15:40- 16:00 – dyskusja, pytania, uwagi i zakończenie spotkania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA – EDUKACJA EKOLOGICZNA

osoba do kontaktu: Katarzyna Rawdanowicz

tel.: 58 624-45-99 w.39, e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl lub dos@kzg.pl

Razem chronimy środowisko!

6 września 2022