Zasady właściwego korzystania z kanalizacji sanitarnej

Czy zdarzyło się wam wlać do toalety stałe resztki obiadu, olej, wrzucić zużyty patyczek higieniczny, płatek kosmetyczny, nawilżaną chusteczkę, włosy?

Pozornie wszystko udało się spłukać… więc gdzie „tkwi” problem?

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy ze skutków wrzucania do toalety odpadów.

Średnica domowej instalacji kanalizacyjnej i przyłączy wynosi od 11 do 16 cm, więc drobne przedmioty mogą skutecznie zatkać wewnętrzną instalację w budynku.

Może to doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy.

Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla środowiska.

Dodatkowo, resztki jedzenia przyczyniają się do wzrostu populacji gryzoni w kanalizacji.

Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została stosownymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przepisy zabraniają wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet po wcześniejszym rozdrobnieniu.

Dlatego też wrzucanie odpadów do toalety czy używanie w domach młynków koloidalnych jest sprzeczne z prawem.

CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ DO TOALETY?

pieluch jednorazowych, podpasek, tamponów,

chusteczek nawilżanych, ręczników papierowych,

patyczków i płatków kosmetycznych,

waty, ligniny, środków opatrunkowych,

leków, igieł, strzykawek,

żwirku z kocich kuwet,

tekstyliów,

opakowań foliowych, włosów, nitek dentystycznych,

środków ochrony roślin,

farb, lakierów, rozpuszczalników,

olejów, tłuszczy, odpadów kuchennych,

materiałów budowlanych, piasku, kamieni, popiołu.

Prawie wszystkie zatory i awarie  (90-95% przypadków)  są spowodowane niewłaściwym wprowadzaniem do instalacji sanitarnych odpadów stałych.

Usuwanie awarii spowodowanych zatorami zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacą…sami mieszkańcy!

Film animowany „Toaleta to nie śmietnik!”

Każdy z nas swoim racjonalnym zachowaniem może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków.

Nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego.

Odpady segregujemy i wrzucamy do kosza lub przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki.

Jak prawidłowo postępować z odpadami?

Razem chronimy środowisko!

20 lipca 2022