Zasady właściwego korzystania z kanalizacji sanitarnej

Czy zdarzyło się wam wlać do toalety stałe resztki obiadu, olej, wrzucić zużyty patyczek higieniczny, płatek kosmetyczny, nawilżaną chusteczkę, włosy? Pozornie wszystko udało się spłukać… więc gdzie „tkwi” problem?

Prawie wszystkie zatory i awarie  (90-95% przypadków)  są spowodowane niewłaściwym wprowadzaniem do instalacji sanitarnych odpadów stałych.

Jak prawidłowo postępować z odpadami?

Nieodpowiednie użytkowanie kanalizacji ma swoje konsekwencje:

 • zatory
  Przedmioty, nawet drobne mogą skutecznie zatkać wewnętrzną instalację w budynku. Może to doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu. Do zatoru może dojść również na dalszym etapie. Wtedy nieczystości, wylewają się na ulicę. Jeśli zator dotrze do oczyszczalni może zapchać pompy w pompowniach ścieków powodując poważne awarie.
 • szczury
  Resztki jedzenia w toalecie to wzrost populacji gryzoni w kanalizacji. Szczury to zwierzęta inteligentne. Kanalizacja bywa ich siedliskiem, a zwabione resztkami pożywienia rurami mogą dostać się nawet do mieszkań. Szczury to nie tylko przykry widok, ale również siedlisko groźnych chorób. Gdy próbują dostać się do resztek jedzenia niszczą sieć kanalizacyjną.
 • skażenie i zagrożenie dla środowiska
  Oczyszczenie ścieków to skomplikowany proces, który nastawiony jest na usunięcie substancji, które pochodzą z czynności gospodarczych (gotowanie, sprzątanie) i higieniczno-sanitarnych. Tymczasem do sieci trafia coraz więcej leków i chemikaliów, które zaburzają proces oczyszczania ścieków. Niebezpieczne odpady stwarzają zagrożenie dla poprawności działania urządzeń oczyszczalni, przebiegu technologii oczyszczania ścieków czego konsekwencją może być zanieczyszczenie środowiska.
 • wydatki
  Problem nieodpowiedniego korzystania z kanalizacji narasta. Usuwanie awarii zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacimy my mieszkańcy!

 

 

Film animowany „Toaleta to nie śmietnik!”

Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została stosownymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przepisy zabraniają wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet po wcześniejszym rozdrobnieniu.

Dlatego też wrzucanie odpadów do toalety czy używanie w domach młynków koloidalnych jest sprzeczne z prawem.

 

CZEGO NIE WOLNO WRZUCAĆ DO TOALETY?

 

pieluch jednorazowych, podpasek, tamponów, chusteczek nawilżanych, ręczników papierowych,

patyczków i płatków kosmetycznych, waty, ligniny, środków opatrunkowych,

leków, igieł, strzykawek, żwirku z kocich kuwet, tekstyliów,

opakowań foliowych, włosów, nitek dentystycznych,

środków ochrony roślin, farb, lakierów, rozpuszczalników,

olejów, tłuszczy, odpadów kuchennych,

materiałów budowlanych, piasku, kamieni, popiołu.

Odpady segregujemy i wrzucamy do kosza lub przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki!

Razem chronimy środowisko!

18 stycznia 2023