Zbieramy elektroodpady – harmonogram konkursu „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” – edycja X, rok szkolny 2019/2020

KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz Sp. EKO DOLINA z przyjemnością informują, iż z końcem stycznia rozpoczyna się kolejna edycja konkursu pn. Ekspert E.E czyli w trosce o środowisko”. Chęć udziału w 10. jubileuszowej edycji zgłosiło 39 placówek oświatowych ze wszystkich 8 gmin Związku.

W dziale „Edukacja” znajduje się szczegółowy regulamin konkursu  oraz formularze niezbędne do realizacji konkursu, w tym m. in. formularz dot. zgody ucznia/prawnego opiekuna dziecka na udział w konkursie (obowiązkowo w przypadku przekazywania do siedziby Związku „kart ucznia”).

Przypominamy, że tak jak w ubiegłym roku czas postoju samochodu odbierającego elektroodpady pod szkołą/przedszkolem, planowany jest w godz. 7:30 – 9:30 zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej. Równocześnie zgodnie z zapisem w regulaminie konkursu (pkt.11 lit. h), w dniu zbiórki prosimy o wydelegowanie pracownika szkoły/przedszkola (lub wskazanie innej osoby) do pomocy w dostarczaniu oraz załadunku zebranych elektrosprzętów na samochód spółki EKO DOLINA.

Zapraszamy do biura Związku (Gdynia, ul. Konwaliowa 1) koordynatorów konkursu po odbiór pakietów informacyjno-edukacyjnych (plakaty, ulotki, kolorowanki, komiksy, broszury, drobne gadżety). Materiały do odbioru w Dziale Ochrony Środowiska w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Harmonogram zbiórek elektroodpadów w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019 2 stycznia 2020