Zmiana klimatu – wykłady dla nauczycieli

Za nami kolejne dwa wykłady w ramach IV edycji programu edukacyjnego „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pod hasłem „Zmiany klimatu na przykładzie miast”. Trzecie i czwarte spotkanie zostało przeprowadzone online  w dniach 17. i 29. listopada 2021.

Wykład pt. „Energia odnawialna – rodzaje, źródła oraz ocena zasobów” w dn. 17 listopada  poprowadził Jacek Barzowski, członek Polskiego Klastra Rozwoju Energii, doradca Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Energetyki) przy ustawie OZE. Pan Jacek przedstawił krótką charakterystykę rodzajów OZE na przykładach biogazowni, energetyki wodnej wiatrowej, solarnej, pomp ciepła, spalarni odpadów, a także przybliżył takie pojęcia jak prosument, mikrogeneracja, energetyka rozproszona, miks energetyczny, spółdzielnie energetyczne oraz efektywność energetyczna. Usłyszeliśmy również jakie są wady i zalety innowacyjnych rozwiązań technologicznych montowanych w naszych gospodarstwach domowych. Omówione zostały także planowane zmiany w ustawodawstwie w zakresie OZE.

Kolejne spotkanie w dn. 29 listopada poprowadziła prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Kontynuowano rozpoczęty w maju br. temat retencji wód oraz omawiano sposoby ponownego wykorzystania wody deszczowej i ścieków szarych.  Spotkanie pt. „ „Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w miastach. Elementy błękitno-zielonej infrastruktury jako narzędzie w adaptacji miast do zmian klimatu (kontynuacja).  Sposoby ponownego wykorzystania wody deszczowej i ścieków szarych” obejmowało m.in. następujące zagadnienia:

-zmiany w podejściu do zasobów wód, w tym ewolucja gospodarowania wodą w mieście; idea zrównoważonego obiegu wody w terenie zurbanizowanym – co to dla nas oznacza?

– zintegrowane zarządzanie wodami w miastach i jaki to ma wpływ na jego mieszkańców,

– elementy błękitno – zielonej infrastruktury w różnej skali: od regionu, dzielnicy, ulicy, do domu i mieszkania; jak je stosować?

Oba spotkania uzmysłowiły, jak wiele zależy od naszych codziennych zachowań i co czeka nas w przyszłości w zakresie prowadzonych inwestycji dot. OZE i retencji wód. Poznaliśmy także rozwiązania, które możemy zastosować we własnym gospodarstwie domowym na rzecz ochrony klimatu.

Dziękujemy  szkolnym i przedszkolnym koordynatorom za liczny udział w wykładach. Nauczyciele, którzy brali udział w co najmniej 3 spotkaniach, otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa oraz książkę pt. „Nauka o klimacie” autorstwa Marcina Popkiewicza, Aleksandry Kardaś, Szymona Malinowskiego.

Ponadto dla trzech placówek oświatowych uczestniczących w programie zostanie wykonany projekt ogrodu deszczowego i/lub systemu zagospodarowania wody opadowej wokół placówki oświatowej przez studentów Politechniki Gdańskiej w ramach realizowanych prac dyplomowych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Magdaleny Gajewskiej. O efektach prac będziemy informować w późniejszym terminie.

Razem chronimy środowisko! 😉

8 grudnia 2021