Analizy

Dział Gospodarki Odpadami przygotowuje analizy porównawcze mające na celu ocenę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w odniesieniu do obowiązujących zapisów prawnych oraz efektywności zadań realizowanych przez Związek.

I. Opracowania przygotowywane na podstawie sprawozdań rocznych w poszczególnych gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:

 • Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2022 na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”[pobierz]
 • Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021 r. na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]
 • Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 r. na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]
 • Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 r. na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]
 • Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2018 r. na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]
 • Analiza systemów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach województwa pomorskiego wykonana na podstawie rocznych sprawozdań z lat 2013-2017 [pobierz]
 • Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. na terenie gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz] 
 • Analiza systemów gospodarki odpadami komunalnymi w wybranych gminach województwa pomorskiego wykonana na podstawie rocznych sprawozdań z lat 2013-2016 [pobierz]
 • Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]
 • Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin w latach 2013 – 2015 w wybranych gminach województwa pomorskiego [pobierz]
 • Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]
 • Ocena realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r. wykonana na podstawie rocznych sprawozdań gmin należących do Komunalnego Związku Gmin  „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]

II. Opracowania przygotowywane na podstawie ilości odpadów niebezpiecznych, w tym ZSEE, zbieranych przez Związek od mieszkańców:

 • Analiza systemów zbierania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz wybranych gmin województwa pomorskiego w 2013 roku. [pobierz]

III. Opracowania przygotowywane na podstawie bazy umów prowadzonej przez Związek w zakresie odbioru nieczystości ciekłych i stałych:

 • Informacja o umowach na odbiór nieczystości ciekłych i stałych znajdujących się w bazie umów prowadzonej przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]
 • Informacja o ilości umów na odbiór odpadów komunalnych z firm i instytucji w porównaniu do ilości przedsiębiorstw działających na terenie gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w latach 2013-2016 [pobierz]
 • Podsumowanie zmian w rejestrze umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych między właścicielami nieruchomości, a firmami wywozowymi w 2013 r. [pobierz]

IV. Opracowania przygotowywane na podstawie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w Łężycach:

 • Opracowanie wyników badań monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych w latach 2014-2016 w otoczeniu zamkniętego składowiska odpadów w Łężycach zarządzanego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” [pobierz]