Audycje radiowe2

Zapraszamy do odsłuchania dwunastu audycji radiowych, które w okresie 1.09.2015 – 7.11.2015 prezentowane były na antenie Radia Kaszebe.

Audycje poruszają trzy podstawowe tematy, jakimi zajmuje się Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”:

1 . Gospodarka odpadami

Audycje I-IV przygotowane zostały na podstawie broszury „Jestem konsumentem- wiele mogę…” (zobacz tutaj.). Przedstawiają w jasny sposób co my, jako konsumenci możemy zrobić dla ograniczenia masy powstawania odpadów. Audycje poruszają temat hierarchii postępowania z odpadami, unikania i zapobiegania ich powstawaniu, ograniczenia zbędnej konsumpcji, ograniczenia powstawania odpadów w procesie produkcyjnym. Treść audycji porusza także tematy recyklingu , cyklu życia i trwałości produktu oraz uregulowania prawne jakie obowiązują w zakresie gospodarowania odpadami.

2. Ciepło

Audycje V-VIII przygotowane zostały na podstawie broszury „Ciepło i bezpiecznie” (zobacz tutaj.). Przedstawiają zagadnienia związane z wykorzystaniem ognia jako źródła ciepła począwszy już od historii jego odkrycia, jego wpływ na rozwój cywilizacji, nauki i techniki. Audycje omawiają także kwestię wykorzystania w produkcji energii jej naturalnych oraz odnawialnych źródeł, jej zużycia, konsumpcji, sprzedaży oraz oszczędzania. Ostatnia audycja z cyklu przybliża nam założenia polityki energetycznej kraju do roku 2030 oraz regionalne strategie energetyki ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego i trójmiasta. Wyjaśnione zostały także pojęcia kogenereacji i kogeneracji rozproszonej jako najefektywniejszej techniki produkcji energii a także zagadnienia energetyki wiatrowej i słonecznej.

 

3. Woda

Audycje IX-XII przygotowane zostały na podstawie broszury „To dotknąć może także Ciebie…” (zobacz tutaj.). Omawiają historię gospodarki wodno-ściekowej już od czasów starożytnych oraz wyjaśniają pojęcie bezpieczeństwa wodnego jako prawa dostępu każdego z nas do wody pitnej, użytkowej oraz urządzeń sanitarnych. Słuchając audycji dowiemy się skąd się bierze woda oraz jakie są jej źródła. Poznamy historię ujęć podziemnych wody na terenie Związku, ze szczególnym uwzględnieniem miast Gdynia, Sopot oraz Wejherowo. Audycje omawiają także technikę ujmowania wody ze źródeł powierzchniowych i podziemnych oraz konieczność oszczędzania wody i dbałości o jej zasoby.