KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Cz.II: „Kompetencje społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój” rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” rozpoczął cz. II, II edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pt. „Kompetencje społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój”. W ramach programu odbyły się 4 spotkania seminaryjne w okresie marzec – czerwiec 2016 r.

Harmonogram oraz zakres tematyczny spotkań przeprowadzanych w ramach cz. II, II edycji programu „Szkoła/przedszkole dla środowiska” pt. „Ochrona środowiska w praktyce”:

30.03.2016r. – „Metoda projektów na tle dydaktyki konstruktywistycznej” (Zakres wystąpienia: porównanie dydaktyki konstruktywistycznej i behawioralnej, czynniki stymulujące rozwój poznawczy, twórczość jako cel kształcenia, metoda oraz klasyfikacja projektów) – wykład z elementami ćwiczeniowymi, Pani Profesor dr hab. Astrid Męczkowska – Christiansen, przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej, dyrektor Instytutu Pedagogiki AMW w Gdyni.

12.04.2016r. – „Metoda projektów na tle dydaktyki konstruktywistycznej” (Zakres wystąpienia: Istota projektu, przygotowanie projektu, etapy projektu edukacyjnego) – wykład, Pani Profesor dr hab. Astrid Męczkowska – Christiansen, przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej, dyrektor Instytutu Pedagogiki AMW w Gdyni.

Po wstępie teoretycznym zostały przedstawione tematy do przygotowania międzyszkolnych projektów edukacyjnych w ramach drugiej edycji projektu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Koordynatorzy zostali podzieleni na małe grupy i pod czujnym okiem Pani Profesor  rozpoczęli pracę nad konstruowaniem projektów edukacyjnych.

26.04.2016r. –  W trakcie trzeciego spotkania seminaryjnego koordynatorzy biorący udział w programie w dalszym stopniu konstruowali projekty edukacyjne w małych grupach. Wsparcie merytoryczne zapewniała Pani Profesor Astrid Męczkowska – Christiansen.

16.06.2016r. – W dniu 16 czerwca 2016r. w siedzibie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” odbyło się uroczyste zakończenie  części drugiej, II edycji programu „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pt. „Kompetencje społeczne i obywatelskie a zrównoważony rozwój”.  Uczestników przywitali Przewodniczący Zarządu KZG p. Tadeusz Wiśniewski oraz Kierownik Działu Ochrony Środowiska p. Aleksandra Bodnar.  Po krótkim wstępie każda z grup zaprezentowała przygotowany wcześniej  projekt edukacyjny. Na zakończenie spotkania seminaryjnego,  przy udziale Prezesa Spółki Eko Dolina P. Cezarego Jakubowskiego zostały wręczone wszystkim uczestnikom  pamiątkowe dyplomy oraz upominki.