KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Część II – Dlaczego inżynier obserwuje przyrodę (I półrocze 2019 roku)

Część II – Dlaczego inżynier obserwuje przyrodę (I półrocze 2019 roku)

Edycja III cz. 2 programu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” pn. „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” pt. „Dlaczego inżynier obserwuje przyrodę, czyli jak przygotować projekt badawczy – doświadczenie – eksperyment”.

W ramach drugiej części programu odbywał się cykl seminariów dot. tworzenia konspektów projektów badawczych/eksperymentów/doświadczeń (I półrocze 2019). Opiekę merytoryczną zapewnili przedstawiciele Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku:

  • MAGDALENA URBAŚ: nauczyciel konsultant ds. diagnoz i analiz oraz edukacji biologii i przyrody,
  • IRMINA BUCZEK: nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji fizyki i chemii.

Harmonogram oraz zakres tematyczny spotkań przeprowadzonych w ramach edycji III cz. 2 programu:

16.01.2019 r. – „Edukacja przyrodnicza w nowej podstawie programowej” – inauguracja programu połączona z wykładem przedstawicieli Centrum Edukacji Nauczycieli z Gdańska. Tematem wystąpienia była edukacja przyrodnicza w ramach zapisów nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po wykładzie omówiono planowane działania w pierwszym półroczu 2019 roku, które będą prowadzone pod hasłem „Dlaczego inżynier obserwuje przyrodę?”. Zakładanym efektem tego etapu programu są konspekty zajęć badawczych/doświadczeń/eksperymentów, które zostaną opublikowane jako wydawnictwo Związku pt. „Laboratorium edukacji ekologicznej”. Będzie ono stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli w prowadzeniu lekcji.

06.03.2019 – „Tworzenie projektu badawczego – doświadczenie i eksperyment w nowej podstawie programowej” – spotkania seminaryjno-warsztatowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkół podstawowych, osoba prowadząca: p. Magdalena Urbaś. Cel spotkania: rozwijanie umiejętności stosowania metodologii badawczej, przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych od etapu planowania poprzez wykonanie do wnioskowania i opisu zachodzących zdarzeń. Tworzenie zarysów konspektów zajęć do dalszej konsultacji we współpracy z CEN Gdańsk.

20.03.2019 – „Tworzenie projektu badawczego – doświadczenie i eksperyment w nowej podstawie programowej” – osoba prowadząca: p. Irmina Buczek. Spotkania seminaryjno-warsztatowe dla nauczycieli nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Cel spotkania: rozwijanie umiejętności stosowania metodologii badawczej, przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń przyrodniczych od etapu planowania poprzez wykonanie do wnioskowania i opisu zachodzących zdarzeń. Tworzenie zarysów konspektów zajęć do dalszej konsultacji we współpracy z CEN Gdańsk.

23.05.2019 – „Jak spokojnie ze wszystkim zdążyć?”  – osoby prowadzące: Magdalena Urbaś oraz Irmina Buczek. Seminarium dla wszystkich uczestników szkolenia dot. opracowanych na poprzednich spotkaniach konspektów doświadczeń, eksperymentów, projektów badawczych. Prezentacja pomysłów, dyskusja, dalsze uwagi i wnioski.

22.10.2019 – podsumowanie programu połączone z wręczaniem certyfikatów uczestnictwa oraz prezentacją wydawnictwa „Laboratorium edukacji ekologicznej”.

Wydawnictwo do pobrania TU.