KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Materiały dydaktyczne

Materiał wykorzystany przez Panie Prelegentki podczas spotkań z nauczycielami (w formacie pdf):

M. Urbaś – prezentacja

I. Buczek – prezentacja