KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

fax: 58-624-45-99 w.43

Anna Selwent
tel. 58/624-45-99 w.39 lub 45
e-mail: a.selwent@kzg.pl

Materiały dydaktyczne

Materiał wykorzystany przez Panie Prelegentki podczas spotkań z nauczycielami (w formacie pdf):

M. Urbaś – prezentacja

I. Buczek – prezentacja