KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna

Katarzyna Rawdanowicz
k.rawdanowicz@kzg.pl

Justyna Adamczyk
j.adamczyk@kzg.pl

tel. (58) 624-45-99 wew. 39 lub 45
e-mail: dos@kzg.pl

Materiały dydaktyczne

Materiał wykorzystany przez Panie Prelegentki podczas spotkań z nauczycielami (w formacie pdf):

M. Urbaś – prezentacja

I. Buczek – prezentacja