Zeszyty ekologiczne

  1. Zeszyt 1 z serii „O odpadach po nowemu” tyt. „Dlaczego zmieniono system w Polsce”
zeszyt_oopn1_s O odpadach po nowemuplyta11 O odpadach po nowemuplyta1 O odpadach po nowemu

2. Zeszyt 2 z serii „O odpadach po nowemu” tyt. „Czy wszystkie odpady to zwykłe śmieci”

zeszyt_oopn2_s "O odpadach po nowemu"plyta22 "O odpadach po nowemu"plyta2 "O odpadach po nowemu"

3. Zeszyt 3 z serii „O odpadach po nowemu” tyt. „Nowy system gospodarowania odpadami”

zeszyt_oopn3_splyta33plyta3
4. Zeszyt 4 z serii „O odpadach po nowemu” tyt. „Recykling i odzysk”
zeszyt_oopn4_splyta44plyta4

5. Zeszyt 5 z serii „O odpadach po nowemu” tyt. „Etykiety i symbole ekologiczne”

zeszyt_oopn5_splyta55plyta5

6. Zeszyt 6 z serii „O odpadach po nowemu” tyt. „Utrzymanie czystości i porządku w gminie”

zeszyt_oopn6_splyta66plyta6