KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: dos@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Aktualna oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną pt. „Oferta edukacyjna – projektu aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2022/2023”.

Zawiera ona propozycje działań możliwych do realizacji w szkołach i przedszkolach w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Zgłoszenia udziału przyjmujemy za pomocą formularzy on-line – FORMULARZE.


Dzieci, młodzież oraz nauczycieli zapraszamy do udziału w następujących działaniach:

1.Warsztaty terenowe (przejdź):

  • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia,
  • „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza,
  • „Ujmowanie i uzdatnianie wody”- realizowane we współpracy ze spółką PEWIK GDYNIA; podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania stacji ujmowania i uzdatniania wody, sposoby przekazywania wody pitnej do mieszkańców oraz rozumie potrzebę ochrony zbiorników wód podziemnych.

UWAGA! Z uwagi na niestabilną sytuację epidemiczną w kraju, realizacja warsztatów może zostać wstrzymana.

2.Konkursy ekologiczne (przejdź):

  • Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXV edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej na podstawie czwartej części bajki z cyklu „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” (przygoda czwarta „Sychy staw”). Temat konkursu: „Woda jest jak życie- korzystaj z niej należycie”,
  • Konkurs fotograficzny (XV edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt. „Rady na odpady”. Realizacją tematu będzie przedstawienie na fotografii różnych przykładów ochrony środowiska naturalnego dostępnych w życiu codziennym ucznia w zakresie gospodarki odpadami. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Jak zapobiegać powstawaniu odpadów? Jak ograniczać ich ilość? Jak właściwie postępować z odpadami?
  • „Mała nakrętka – duży problem” (XX edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek,
  • „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (XIII edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii,
  • Konkurs wiedzy ekologicznej” – XVI edycja

3. Projekt edukacyjny:

  • „Lider Lokalnej Ekologii” (XIII edycja) (przejdź) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji ekologicznej dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej, w którym głównym „motorem napędowym” projektu jest szkolny/przedszkolny koordynator. W tegorocznej edycji projektu zapraszamy do realizacji tematu: „Ochrona powietrza w praktyce”.

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. W celu odbioru materiałów (wydawnictwa, worki na nakrętki) prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty (dzień, godzina) łącznie z podaniem do jakich działań będą pobierane materiały, tel. 58/624-45-99 w. 39 lub 45, e-mail  dos@kzg.pl. Wejście do biura KZG z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, dezynfekcja rąk).