KONTAKT

Dział Ochrony Środowiska
Edukacja Ekologiczna
e-mail: edukacja@kzg.pl

Katarzyna Rawdanowicz
e-mail: k.rawdanowicz@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 39

Anna Selwent
e-mail: a.selwent@kzg.pl
tel.: (58) 624 45 99 wew. 45

Aktualna oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną pt. „Oferta edukacyjna – projektu aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2023/2024”.

Zawiera ona propozycje działań możliwych do realizacji w szkołach i przedszkolach w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Zgłoszenia udziału przyjmujemy za pomocą formularzy on-line – FORMULARZE.


Dzieci, młodzież oraz nauczycieli zapraszamy do udziału w następujących działaniach:

1. Warsztaty terenowe (przejdź):

 • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia,
 • „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza,
 • „Ujmowanie i uzdatnianie wody”- realizowane we współpracy ze spółką PEWIK GDYNIA; podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania stacji ujmowania i uzdatniania wody, sposoby przekazywania wody pitnej do mieszkańców oraz rozumie potrzebę ochrony zbiorników wód podziemnych,
 • „Oczyszczanie ścieków” – realizowane wspólnie ze Spółką PEWIK, podczas warsztatów uczniowie poznają zasady funkcjonowania oczyszczalni ścieków; szukając relacji między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka na Ziemi.

 

2. Konkursy ekologiczne (przejdź):

 • Małe dzieci nie chcą śmieci” (XXVI edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej na podstawie czwartej części bajki z cyklu „Wielka Podróż Sebka i Zuzi” (przygoda piąta „Misie”). Temat konkursu: „W krainie Namawiaczy”,
 • Konkurs fotograficzny (XVI edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt. „Wdech…wydech… Zielone płuca mojej okolicy”, przedstawiającej przykłady przyrody w przestrzeni zurbanizowanej (swoim najbliższym otoczeniu), która przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Praca ma na celu skłonienie jej autora do nowego spojrzenia na obecność, rodzaj i ilość roślin w swoim otoczeniu oraz odkrycia jej funkcji w ochronie powietrza np.: parki, aleje drzew wzdłuż ulic, promenady, itp.
 • „Mała nakrętka – duży problem” (XXI edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek. UWAGA! To ostatnia edycja konkursu!
 • „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (XIV edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii,
 • Konkurs wiedzy ekologicznej” (XVII edycja) – zadaniem konkursu jest sprawdzenie wiedzy dzieci z ekologii, szczególnie: gospodarowania zasobami wodnymi, zanieczyszczenia wód, ochrony zbiorników i ujęć wodny oraz ochrona wodnych zasobów przyrody. Temat konkursu „Woda życiem jest człowieka”.

 

3. Projekt edukacyjny:

 • „Lider Lokalnej Ekologii” (XIV edycja) (przejdź) – wielozadaniowy, kompleksowy projekt edukacji ekologicznej dla dzieci/młodzieży ze wszystkich poziomów nauczania, grona pedagogicznego oraz społeczności lokalnej, w którym głównym „motorem napędowym” projektu jest szkolny/przedszkolny koordynator. W tegorocznej edycji projektu zapraszamy do realizacji tematu: „Na tropie czystej wody”.

 

Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. W celu odbioru materiałów (wydawnictwa, worki na nakrętki) prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty (dzień, godzina) łącznie z podaniem do jakich działań będą pobierane materiały, tel. 58/624-45-99 w. 39 lub 45, e-mail  edukacja@kzg.pl