Aktualna oferta edukacyjna

Wzorem lat ubiegłych Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” opracował propozycje edukacji ekologicznej na rok szkolny 2017/2018 skierowanej do wszystkich placówek oświatowych z terenu gmin Związku, tj. Gdyni, Sopotu, Redy, Rumi, Wejherowa oraz gmin Szemud, Wejherowo, Kosakowo. W bieżącym roku szkolnym szczególną uwagę pragniemy skierować na zagadnienia związane z powietrzem i jego ochroną. FORMULARZE ZGŁOSZENIOWEdowload ikona

Dzieci, młodzież oraz nauczycieli zapraszamy do udziału w następujących przedsięwzięciach:

1. Warsztaty terenowe (przejdź):

 • „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” prowadzone wraz ze spółką EKO DOLINA; w ramach warsztatów uczeń poznaje zasady funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów zmierzając drogą odpadów do miejsca ich przetworzenia oraz ostatecznego unieszkodliwienia,
 • „Ciepło dla Trójmiasta” realizowane we współpracy ze spółką OPEC Gdynia; podczas warsztatów młodzież poznaje zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła oraz zaznajamia się z takimi pojęciami jak: kogeneracja, źródła oraz rodzaje energii, ochrona powietrza,
 • „Oczyszczanie ścieków” oraz „Ujmowanie i uzdatnianie wody” realizowane we współpracy ze spółką PEWIK Gdynia; w ramach warsztatów uczeń poznaje technologię oczyszczania ścieków bądź  sposoby ujmowania i uzdatniania wody, zaznajamia się z zagrożeniami, jakie wywiera urbanizacja oraz rozwój przemysłu na wody podziemne.

 

2. Konkursy ekologiczne (przejdź):

 • „Małe dzieci nie chcą śmieci” (XX edycja) – zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej  – projektu ogrodu szkolnego/przedszkolnego „Mój wymarzony ogród”,
 • „Mała nakrętka, duży problem” (XV edycja) – zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek,
 • „Konkurs fotograficzny” (X edycja) – zadaniem jest wykonanie fotografii pt. „Czyste powietrze w roli głównej”,
 • „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” (VIII edycja) – zadaniem jest przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie placówki oświatowej oraz akcji happeningowej wraz ze zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • „Konkurs wiedzy ekologicznej” (XII edycja) – konkurs skierowany do specjalnych szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; temat tegorocznej edycji: „Ochrona powietrza”,
 • „Zbiórka baterii i akumulatorów przenośnych” – zadaniem jest zbiórka baterii.

 

3. Projekty edukacyjne

 • „Lider Lokalnej Ekologii” (IX edycja) (przejdź) – udział w  projekcie, nieprzerwanie już od dziewięciu lat, daje możliwość uhonorowania i  promowania placówek oświatowych, które ideę  zrównoważonego rozwoju włączyły na stałe do swoich programów nauczania. W tegorocznej edycji projektu zapraszamy do realizacji tematu:  „Ciepło i bezpiecznie”, którego celem jest podniesienie kompetencji  oraz wzrost świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnych na temat niskiej emisji oraz sposobów ochrony czystości powietrza. Każdego dnia wdychamy ok. 16 kg powietrza, którego jakość zależy od regionu, pogody i pory roku. Niestety, często jego stan jest  nieodpowiedni dla naszego zdrowia. Czy zdajemy sobie sprawę z rozmiaru problemu i jego wpływu na nasze życie? Czy mamy świadomość, że jakość powietrza to także nasze codzienne wybory – czym palę w piecu lub w kominku, jak dojeżdżam do pracy, jak mogę oszczędzać ciepło? Poprzez niniejszy projekt Związek pragnie wspierać nauczycieli w dostarczenie wiedzy, która pozwoli społecznościom lokalnym oszacować znaczenie problemu niskiej emisji i na tej podstawie podejmować świadome decyzje teraz i w przyszłości.

 

 • „Szkoła/Przedszkole dla środowiska” (III edycja cz.1) (przejdź). Program realizowany jest poprzez spotkania seminaryjno-warsztatowe z udziałem szkolnych i przedszkolnych koordynatorów edukacji ekologicznej oraz praktyczne wydawnictwa metodyczno-merytoryczne dla nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą. Poza walorami edukacyjnymi, program pozwolić ma na wymianę informacji i  doświadczeń, motywować poszczególne placówki oświatowe do działań na rzecz najbliższego otoczenia w  myśl przyjętej zasady „szkoła/przedszkole w środowisku – środowisko w szkole/przedszkolu” oraz  koordynowanie tych działań. Temat trzeciej edycji: Jak tworzywa sztuczne zmieniły nasze życie?. Serdecznie zapraszamy wszystkich koordynatorów edukacji ekologicznej do nowej edycji programu!

UWAGA !!!!

Mając na uwadze, jak ważna jest edukacja ekologiczna, propagowanie i stosowanie postulatów zrównoważonego rozwoju, Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, łącznie ze wszystkimi zrzeszonymi samorządami, pragnie w roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny wręczyć prestiżową nagrodę pn. „Róża Ekologii”.

Celem przyznawania nagrody jest wyróżnienie placówek oświatowych za wybitne osiągnięcia w obszarze edukacji ekologicznej, w tym szczególnie w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz za podejmowane inicjatywy we współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na przestrzeni ostatnich lat.

Przypominamy, że szczegółowej analizie podlegają wszelkie działania prowadzone przez placówkę oświatową w zakresie edukacji ekologicznej we współpracy lub pod patronatem Związku w okresie ostatnich pięciu lat, czyli w bieżącym roku za lata szkolne: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Ocena prowadzona jest w 2 kategoriach: „Przedszkola” oraz „Szkoły”. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w czerwcu 2018 r. Do tego czasu wyniki z obrad komisji pozostają utajnione.

Placówki, które zostały uhonorowane tytułem „Róża Ekologii” w ostatnich trzech latach, nie będą podlegały ocenie prowadzonej przez komisję w roku 2018.

JAK SKORZYSTAĆ Z PRZEDSTAWIONYCH PROPOZYCJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ?

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną pt. Oferta edukacyjna – projekty aktywnej ekologii dla placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na rok szkolny 2017/2018” (pobierz), która zawiera regulaminy proponowanych warsztatów, konkursów i projektów ekologicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ich opisami, a po wybraniu interesujących Państwa tytułów prosimy o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych i przesłanie ich pocztą, faksem lub mailem pod adres Związku.

Tabela 1. Terminarz konkursów na rok szkolny 2017/2018
KONKURS „Małe dzieci nie chcą śmieci” „Mała nakrętka, duży problem” „Konkurs fotograficzny” „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” PROJEKT EDUKACYJNY „Lider Lokalnej Ekologii” „Konkurs wiedzy ekologicznej”
termin nadsyłania zgłoszeń do 15.11.2017 do 30.11.2017 do 15.11.2017 do 30.11.2017 do 30.11.2017 nabór prowadzony przez SOSW nr 2 w Gdyni
czas trwania do 28.02.2018 do 31.03.2018 do 15.04.2018 do 30.04.2018 do 25.04.2018 część wewnętrzna szkolna do 28.02.2018
ostateczna data dostarczenia prac do siedziby Związku do 10.03.2018 do 15.04.2018 sprawozdanie do 20.04.2018
inne zgłoszenie ilości worków do odbioru do 10.04.2018;
odbiór nakrętek 23.04 -11.05.2018
zbiórka ZSEE: styczeń 2018-kwiecień 2018 finał konkursu w siedzibie SOSW nr 2 w Gdyni, ul. Energetyków 13
ocena Komisji do 06.04.2018 do 25.05.2018 do 30.04.2018 do 10.05.2018 do 20.05.2018 marzec 2018
umieszczenie wyników na stronie Związku do 30.042018 do 30.05.2018 do 30.05.2018 do 30.05.2018 do 30.05.2018
pisemne powiadomienie laureatów o wynikach przełom maja/czerwca 2018
wręczenie nagród czerwiec 2018 marzec 2018
Tabela 2. Terminarz warsztatów na rok szkolny 2017/2018
„Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” „Ciepło dla Trójmiasta” „Oczyszczanie ścieków” „Ujmowanie i uzdatnianie wody”
Organizatorzy KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz Eko Dolina Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz OPEC Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK Gdynia Sp. z o.o. KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
Termin nadsyłania zgłoszeń przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny przez cały rok szkolny
Termin trwania warsztatów październik-listopad 2017
marzec – czerwiec 2018
dwa razy w tygodniu
(wtorek, czwartek)
październik-listopad 2017
luty – maj 2018
dwa razy w miesiącu (poniedziałek lub środa)
październik -grudzień 2017
luty – czerwiec 2018
raz w miesiącu (środa)
wrzesień -listopad 2017
styczeń – maj 2018
raz w miesiącu (środa)
Czas trwania zajęć (łącznie z przejazdem) 8:30 – 12:30 (<4 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 8:30
9:00 – 12:00 (<3.5 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
9:00 – 12:00 (<3 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
9:00 – 12:00 (<3 h)
godzina podstawienia autokaru pod szkołę: 9:00
Miejsce warsztatów Zakład Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach oraz siedziba KZG „Dolina Redy i Chylonki” Siedziba KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz wybrane obiekty Sp. OPEC Gdynia (w Gdyni lub Wejherowie) Grupowa Oczyszczalnia Ścieków „Dębogórze”, gm. Kosakowo Stacja Uzdatniania Wody „Reda”, Reda
Transport zapewniony przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” zapewniony przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” zapewniony przez PEWIK Gdynia zapewniony przez PEWIK Gdynia
Liczba uczestników <30 <35 <35 <35

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni, 81-651, ul. Konwaliowa 1
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa Pani/Pana w przedsięwzięciach organizowanych przez Związek i nie będą udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt. 3,
3) Zwycięzcy organizowanych działań edukacyjnych, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę i upoważniają Administratora Danych Osobowych do publikacji danych na stronie internetowej Związku oraz w środkach masowego przekazu,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.